Orgány a statut NFBK

Orgány nadace

Správní rada:

  • Jan Hosnedl (předseda)
  • Alice Danielovská
  • Robert Hoffman
  • Marta Lehnerová

Revizor:

  • David Koura

Statut nadačního fondu

Statut nadačního fondu si můžete prostudovat v přiloženém .pdf souboru.